Ծագումնաբանական Հետազոտություններ

Նախնական Հետազոտություն

Նախնական ՀետազոտությունՍա նախնական
տոհմաբանա-
կան հետազո-
տություն է, որը հիմնական տե-
ղեկություններ կտրամադրի անձի կամ ընտանիքի մասին:

Ազգանվան Հետազոտություն

Ազգանվան ՀետազոտությունԴուք եբևէ մտածե՞լ
եք, թե որտեղից է ծա-
գում Ձեր ընտանիքի «անունը»: Բացահայ-
տեք հետաքրքիր փաստեր Ձեր ազգ-
անվան մասին, դրա հետ կապված առասպելները: Պարզեք թե Ձեր բարե-
կամներից ով ինչով է հայտնի:

Ազնվականության Հետազոտություն

Ազնվականության ՀետազոտությունԱպացուցե՛ք Ձեր ազնվականությու-
նը: Մենք կգտնենք բոլոր այն փաստա-
թղթերը, որոնք պա-
հանջվում են Ձեր ազնվական արմատները հաստատելու
և ամրագրելու համար:

Ձեռագրի
Վերլուծություն

Ձեռագրի ՎերլուծությունՎերծանեք հին փաս-
տաթղթերի վրա առ-
կա դժվարընթեռնե-
լի ձեռագրերը, ինչ-
պես նաև ձեռագրի տիրոջ հոգեբանական պատկերը օգտվելով մեր ձեռագրաբանական հե-
տազոտությունից:

Ֆոտո–նույնականացում և Վերականգնում

Ֆոտո Նույնականացում և ՎերականգնումՎերականգնեք Ձեր
հին և մաշված լուսա-
նկարները և պարզեք դրանցում պատկեր-
ված մարդկանց ինք-
նությունը մեր ֆոտո– նույնականացման ծա-
ռայության միջոցով:

Տեսա– և Ձայնագրական Փորձաքննություն

Տեսա- և Ձայնագրական ՓորձաքննությունՀետազոտեք Ձեր տե-
սա– և ձայներիզները, վերականգնեք հին ձայնագրությունները
և պարզեք դրանցում լսվող ու երևացող մարդկանց ինքնությունը օգտվելով մեր տեսա– և ձայնագրական փորձաքննու-
թյունից:

Փաստաթղթաբանական Փորձաքննություն

Փաստաթղթաբանական ՓորձաքննությունՓաստաթղթաբանա-
կան փորձաքննու-
թյան միջոցով՝ հետա-
զոտեք և վերականգ-
նեք փաստաթղթերի վրա գտնվող դրոշմանշանները, կնիքները, զինա-
նշանները, ստորագրությունները և այլն...

Անհատական Հետազոտություն

Անհատական ՀետազոտությունԵթե չկարողացաք գտնել Ձեզ հետա-
քրքրող ծառայու-
թյունը, պատվիրեք մեզ Ձեր պահանջնե-
ին համապատաս-
խան անհատական հետազոտություն:

Ժամանակն է եկել պեղելու բոլոր ընտանեկան արխիվները, հայտնաբերել ճանաչված բարեկամներին և հավաքել Ձեր ընտանիքի պատմություններն ու լեգենդները…

Դուք հավանաբար փորձել եք փորփրել Ձեր տատիկների և պապիկների հին նկարներով և ձեռագրերով լի արկղերը՝ ընտանիքի պատմության կարևոր փաստերը հայտնաբերելու նպատակով, սակայն բացահայտելու դեռ շատ գաղտնիքներ կան, եթե Դուք գիտեք, թե որտեղ է պետք փնտրել թաքնված ակնարկների համար:

Ինչի՞ համար է ծագումնաբանական հետազոտությունը

Մասնագիտացված ծագումնաբանական հետազոտությունը մյուսներից տարբերվում է նրանով, որ այն բոլոր հնարավոր աղբյուներից հավաքված տեղեկությունների համեմատական վերլուծության արդյունք է՝ հաստատված տեղեկությունների աղբյուրներին հղումներով կամ բնօրինակների պատճեներով:

Ա՞յլ ինչու օգտվել մասնագիտացված հետազոտության ծառայություններից

Երբ Դուք հեռու եք գտնվում այն տեղից, որտեղից ձեր արմատներն են ծագում, կամ Դուք չունեք բավարար ժամանակ բոլոր հնարավոր արխիվային բազաները զննելու համար, ծագումնաբանական հետազոտություն պատվիրելը կխնայի Ձեր ժամանակը և ֆինանսները:

Մեր փորձառու ծագումնաբանների թիմը կօգնի Ձեզ ամբողջական դարձնել Ձեր տոհմի հետազոտությունը, քանի որ նրանք հստակ գիտեն, թե որ բազաներում և գրադարաններում կարող են գտնել Ձեր տոհմի հետ կապված պատմություններն ու տվյալները:

Օգտվե՛ք վերը նշված հետազոտությունների փաթեթներից՝ պատվիրելու Ձեր ընտանիքի պատմության հետազոտությունը կամ գրեք info@armenianfamilytree.com հասցեով և մենք Ձեզ համար կմշակենք անհատական հետազոտության առաջարկ:

Loading...